Evolver Coaching

Vad du behöver veta om coaching

Coaching är för individer som:

  • är intresserade av att utnyttja sina resurser och medvetet välja, och skapa sin framtid.
  • vet de kan åstadkomma mycket mer och få större utbyte av sina resurser.
  • har ambitioner både på den privata och den professionella arenan, och som varken vill försaka det ena eller det andra.
  • har en eller flera större eller grundläggande förändringar som de vill göra i sitt liv för att komma vidare.
  • vill få ut så mycket som möjligt av sitt liv genom att leva det avsiktligt.
  • som är redo att ta ansvar för sitt liv och börja jobba medvetet med sin egen utveckling tillsammans med sin coach.

Coachingprocessen

Vi har designat Evolvers process för att kunna leverera resultat och hög kvalitet till våra kunder. 

 

Metodiken bygger på en noggrann behovsanalys före coachingen, en strukturerad mål- och resultatorienterad process under själva coachingen och en uppföljning av uppnådda resultat efter avslutad coaching.

 

Varje individuell coachingprocess börjar med en workshop på 2 x 2 timmar, i vilken individens fokusområden och mål för coachingperioden definieras. Målen följs därefter upp och utvärderas regelbundet genom hela coachingperioden.
 

 

 

 

 

Att välja Coach

Ta gärna ett möte med minst två olika coacher för att testa kemin mellan er.

 

Det ska kännas som att du blir sedd, hörd och förstådd utan problem. Tanken på att jobba med coachen ska kännas både kul och givande.

 

Tänk på att ta reda lite om coachens bakgrund och inriktning.

 

 

Kontrollera gärna coachens:

 

- Utbildning (Är coachen klackrediterad av ICF?)
 
- Erfarenhet (hur lång lllerfarenhet, hur många lllkunder, typ av kunder)
 
- Certifiering
 
- Specialitet eller fokus
 
- Referenser