Evolver Coaching

Tjänster

Våra coachingtjänster
Vi har skapat våra processer, metoder och ramverk för att kunna leverera hög och jämn kvalitet. Med detta som fast grund kan vi möta upp en mängd olika önskemål och behov av coaching. Oavsett ert behov av coaching kan vi skräddarsy ett upplägg som ger bra resultat.
 

Evolver har ett stort utbud av tjänster baserade på coaching som verktyg. Tjänsterna kan delas in i följande huvudområden;


– Coaching för Individer (Executives, mellanchefer, medarbetare och entreprenörer)
– Coaching för team och grupper
– Träning och utbildning för coacher
– Konsulttjänster

 

Läs mer om Evolvers tjänster

 

Coaching för individer

De individuella programmen löper oftast över 6 eller 12 månader, Enligt vår erfarenhet är det den tiden som krävs för att åstadkomma en förändring i situation eller beteende. De individuella programmen kan utformas runt olika teman och inriktningar som t ex Karriärcoaching, Säljcoaching och Executive coaching.


För att säkra våra kunders resultat och hålla en hög kvalitet på coachingen, tar vår coachingprocess ett helhetsperspektiv som löper över tre faser; uppstarts-, coaching- och underhållsfas.

 

Uppstart – i den här fasen av processen kartlägger vi noga vilka behov och mål individen har, dels för att kunna mäta och utvärdera framtida resultat och dels för att kunna matcha rätt coach till individen.

 

Coaching – de verktyg coachen tillhandahåller hjälper individen att se sin egen potential, och genom eget aktivt arbete får individen möjlighet att växa .

 

Underhåll – utvärdering, uppföljning och underhåll. Här finns det ofta stora möjligheter att förankra resultatet ytterligare, ta ut nya mål och dra lärdom av en individs process för kommande coaching i företaget. Återkoppling till chef/HR är nyckelord genom hela processen.

 

Coaching för team och grupper

Även i team- och gruppcoaching, som i huvudsak liknar individprocessen, arbetar vi utifrån detta helhetsperspektiv. Vi erbjuder coachingtjänster för team och grupper inom följande områden:

 

– Talent Management Program

– Coachande ledarskap för schefer och ledare

– Gruppcoaching för ledningsgrupper, säljgrupper eller andra viktiga grupper

– Temaworkshops som t ex Framgångsrik kommunikation och Vinnande team

 

Coachande förhållningssätt
Många chefer känner sig idag otillräckliga och pressade. Växande krav från företag och medarbetare gör att man behöver konkret avlastning och stöd. Som chef vill man helt enkelt ha en långsiktigt hållbar lösning och verktyg som ger ”hjälp till självhjälp”. Coaching som metodik och träning i coachande förhållningssätt, är mycket effektivt för att tillfredställa dessa önskemål.

 

Träning och utbildning för coacher

Det finns ett stort behov av kontinuerlig utveckling för coacher, vare sig man är etablerad eller blivande coach. Vi erbjuder träning och vidareutbildning både för yrkescoacher och för interncoacher på företag.

 

Konsulttjänster

Vi erbjuder konsulttjänster inom bl a följande områden;

–  Kvalitetssäkring av coacher

–  Förstudier och nulägesanalyser

–  Kompetensinventeringar

–  Etablering av interncoacher

 

Aktuellt