Evolver Coaching

Våra partners & medlemsskap

Våra samarbetspartners

 

Evolver samarbetar med:

 

CAREIT                                                                                                                                                                                             

 

Careit tillhandahåller internetbaserade program för högre Prestationsförmåga och bättre

Livskvalitet, samt psykologiska självhjälpsbehandlingar baserade på Kognitiv Beteendeterapi (KBT).

Enligt statens beredning för medicinsk utvärdering har KBT via internet visat sig ge samma resultat

som vid personlig terapi. Läs mer om detta på deras hemsida www.careit.com

 

 

Ensize

Ensize erbjuder en webbaserad verktygslåda med olika verktyg i form av analyser och utvärderingar.

Verktygen används för att skapa förutsättningar för ett arbetsklimat där medarbetarna trivs, tänker fritt,

tar eget ansvar och för utvecklingen framåt. Analyserna är webbaserade, enkla att hantera och

administrera. Läs mer om Ensize olika verktyg på hemsidan www.ensize.se
 

 

Retorikforum

Retorikforum erbjuder utbildning och kompetensutveckling i retorik och kommunikation. Vi vet av erfarenhet

att kunskaper i retorik i kombination med ökad självkännedom leder till framgång, i yrkeslivet och privat. 

Läs mer på Retorikforums hemsida www.retorikforum.se

 

Våra medlemsskap

 

Evolver är medlem i följande organisationer:

 

 EMCC

European Mentoring & Coaching Counsil, är en oberoende non-profitorganisation vars mål är att utveckla coach- och mentorbranschen och verka för antagandet av en gemensam europeisk standard för kvalitetssäkring. www.emccouncil.org/

 

 

ICF

 

ICF är en global organisation med över 10 000 medlemmar i över 80 länder. vi utvecklar våra medlemmar, certifierar våra yrkesverksamma coacher, definierar etiska riktlinjer för yrket, utvecklar yrkets kärnkompetenser och talar för coaching ur alla dess aspekter. Läs mer om ICF Nordic här

www.icfnordic.org/

 

 

 

 Founders Alliance

Founders Alliance är ett kunskapsföretag som arbetar med företagsutveckling av entreprenörsdrivna tillväxtföretag. Vårt mål är att öka möjligheter för Sveriges entreprenörer att växa snabbare och mer effektivt genom tillgång till nödvändiga verktyg, resurser och individer. Vi organiserar bland annat events, seminarier och affärsluncher med tema företagsutveckling för våra medlemmar och kunder.

 www.foundersalliance.com/

 

 

 

SEFS

Sponsrings & Eventföreningen är en intresseorganisation som arbetar för ett seriöst och professionellt användande av sponsring och event. Föreningen startades 1986 och är idag den ledande svenska organisationen inom området. Bland medlemmarna finns ett stort urval av företag, säljande parter samt konsulter och producenter som arbetar med disciplinerna sponsring och event.

www.sefs.se/

 

 

 

 

Aktuellt